ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 10 ธ.ค. 2014, 15:41:41

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ซับปลากั้งเกมส์" — 25 พ.ย. 2014, 13:34:20

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 — 5 ส.ค. 2014, 11:53:23

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 2 มิ.ย. 2014, 13:17:43

กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 — 16 มี.ค. 2014, 12:57:51

การแข่งขันกีฬา "ภูแลนคาเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง — 28 ก.พ. 2014, 0:47:11

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 — 9 ม.ค. 2014, 23:18:11

โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านและสื่อสารได้ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ — 9 ม.ค. 2014, 22:55:54

โรงเรียนบ้านซับปลากั้งได้รับเงินบริจาคให้สร้างห้องน้ำอนุบาล จากบริษัทเอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด — 5 ม.ค. 2014, 22:40:33

กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 — 18 ต.ค. 2013, 11:56:47

ผลการประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 — 30 ส.ค. 2013, 14:16:26

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ร่วมชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับศูนย์เครือข่าย บ้านเขว้า 2 — 12 ส.ค. 2013, 4:39:28

ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เข้าร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ — 7 ส.ค. 2013, 12:42:24

ขอขอบคุณบริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด — 7 ก.ค. 2013, 12:11:58

เชิญประชุมผู้ปกครอง — 3 มิ.ย. 2013, 11:02:44

กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 — 10 พ.ค. 2012, 9:13:05

กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 — 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11